Logo Τσόνογλου - Βυλλιώτης Πάρης

Πλεονεκτήματα Διαμεσολάβησης

Divider

– Κερδίστε χρόνο

Ίσως το μεγαλύτερο όφελος της Διαμεσολάβησης είναι ο κερδισμένος χρόνος. Μια διαφορά με όλες τις προεκτάσεις μπορεί να επιλυθεί μέσα σε μια μόνο ημέρα ή λίγες μόνο ώρες. Σε κάθε αστική – εμπορική διαφορά όταν κατατίθεται μια αγωγή ορίζεται μια δικάσιμος μήνες ή και χρόνια μετά την κατάθεση της (αναλόγως πάντα τη διαδικασία περίσταση). Μετά έρχονται οι αναβολές είτε λόγω ωραρίου (όταν την ίδια ημέρα υπάρχουν τόσα πολλά δικαστήρια με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να μην γίνουν) είτε λόγω σκοπιμότητας κάποιου μέρους.   Ακόμα και όταν συζητηθεί τελικώς το δικαστήριο στην ακροαματική του διαδικασία και εκδοθεί μετά από κάποιους μήνες απόφαση η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται με την έφεση ή ακόμα και αναίρεση. Στη δε περίπτωση Διαταγής Πληρωμής πάντα υπάρχει ο αντίλογος με την κατάθεση ανακοπών, αιτήσεων αναστολής , προσωρινών διαταγών και άλλες σχετικές διαδικασίες.

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποφευχθούν και να λυθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε μια μόνο ημέρα.

– Εξοικονόμηση χρημάτων

Ακόμη ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι η εξοικονόμηση πόρων, πόσο μάλλον όταν τα τελευταία έτη τα δικαστηριακά έξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πέραν από τις προεισπράξεις της παράστασης των δικηγόρων και τους σχετικούς φόρους όλο και περισσότερες διαδικασίες προαπαιτούν επιπλέον παράβολα υπέρ του Δημοσίου, τα οποία μάλιστα εξαρτώνται πολλές φορές από το ύψος της απαίτησης (δικαστικό ένσημο). Όπως αναφέραμε και ανωτέρω το ένα δικαστήριο φέρνει το άλλο και δημιουργείται μια ατέρμονη ροή εξόδων. Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι και αυτό μέρος της συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένο και εύλογο καθόσον αφορά μια διαδικασία που αρχίζει και τελειώνει σε μια μόνο ημέρα.

– Είναι μια απόρρητη διαδικασία

Η Διαμεσολάβηση φυσικά γίνεται «κεκλεισμένων των θυρών». Είναι μια διαδικασία απόρρητη θεμελιωμένη στην ασφάλεια και την εχεμύθεια. Μάλιστα τα μέρη υπογράφουν σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Είναι αξιοσημείωτο πως η εμπιστευτικότητα αφορά τόσο όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία με τρίτους όσο και μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους ξεχωριστά.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η φήμη μιας πολυεθνικής επιχείρησης αλλά και η φήμη ενός τοπικού μικρομεσσαίου επιχειρηματία. Ιδίως στον τομέα του οικογενειακού δικαίου τα οφέλη είναι ανεκτίμητα, όπου διαφυλάσσεται το δικαίωμα της προστασίας της προσωπικότητας των συζύγων αλλά κυρίως των παιδιών, κάτι που δεν γίνεται πολλές φορές αποτελεσματικά στις δικαστικές αίθουσες.

– Επένδυση στην ενίσχυση των μελλοντικών σχέσεων των μερών

Στον επιχειρηματικό κόσμο η επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ίσως πιο σημαντική από αριθμούς και λογιστικούς υπολογισμούς. Είναι σχέσεις αναντικατάστατες, θεμελιωμένες σε βάθος χρόνου και σε συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης. Μια αστική διαφορά, η οποία μπορεί να έχει γεννηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο, επιφέρει αυτόματα και την διάλυση των σχέσεων αυτών.

Στη Διαμεσολάβηση, σε αντίθεση με την δικαστηριακή πρακτική, δεν καυτηριάζονται οι ανθρώπινοι δεσμοί αλλά αντιθέτως ο Διαμεσολαβητής έχοντας στη φαρέτρα του ειδικές τεχνικές και γνώσεις αμβλύνει τις συναισθηματικές εξάρσεις.

Όταν επέρχεται τελικώς συμφωνία αυτές οι σχέσεις όχι μόνον διατηρούνται αλλά ενδυναμώνονται και εγκαθιδρύουν μια νέα προοπτική στην μελλοντική τους εξέλιξη.

– Λύση άμεσα εφαρμόσιμη και λειτουργική

Τα μέρη είναι εκείνα που θα συναποφασίσουν την επίλυση της διαφοράς τους. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις δικαστικές αίθουσες, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και άλλοι παράγοντες, όχι μόνον αυστηρά νομικοί. Ενδεχομένως μια παραδοχή ότι κάποιος έχει κάνει λάθος κάπου, ή μια συγγνώμη, ή να διαπιστωθεί πως επρόκειτο ουσιαστικά για μια παρεξήγηση. Εφόσον κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη βούλησή της απεριόριστα καθώς δεν υπάρχουν κανόνες δικονομικοί, όπου συνήθως ούτε καν μιλούν οι διάδικοι σε μια δίκη αλλά μόνον ένας μάρτυρας. Εδώ καθόμαστε σε ένα τραπέζι , είτε όλοι μαζί είτε ο Διαμεσολαβητής με τον καθένα ξεχωριστά και τα πάντα μπορούν να ειπωθούν ελεύθερα.

Γιαυτό και η λύση που θα συμφωνήσουν θα είναι αποτελεσματική. Διότι οι ίδιοι θα την συμφωνήσουν.

– Ψυχική γαλήνη – σεβασμός στο άλλο μέρος

Είναι μια διαδικασία προσανατολισμένη στον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο διαμεσολαβητής θα «βγάλει» από τους συμμετέχοντες αυτά που νιώθουν και αισθάνονται. Θα εκφραστούν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν από το συναίσθημα «του δεν τα είπα όπως ήθελα». Η αποφόρτιση των συναισθημάτων θα αποφορτίσει την ίδια την ουσία της διαφοράς, διότι κάθε σύγκρουση έχει τις ρίζες τις. Δεν γίνεται μια επιφανειακή αναζήτηση της αλήθειας, αλλά μια εσωτερική αναζήτηση των συμφερόντων του καθ’ ενός και πως αυτά τα συμφέροντα θα επιφέρουν πραγματικές λύσεις, με σεβασμό πάντα στην προσωπικότητα του άλλου.

– Μετά από μια πρωτόδικη απόφαση

Η διαμεσολάβηση είναι πολύ αποτελεσματική μετά το πέρας μιας απόφασης στον πρώτο βαθμό. Αυτό συμβαίνει διότι η διαφορά έχει ήδη μπει σε μια «ροή». Έχουν εξεταστεί μάρτυρες, έχει γίνει μια πρώτη νομική αποτίμησή της και υπάρχει πολλές φορές συνειδητοποίηση ως προς το που οδεύει η επίλυση της διαφοράς. Προς αποφυγή εφέσεων και λοιπών διαδικασιών είναι ίσως μια ευκαιρία τα μέρη να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα.

– Στο χώρο των επιχειρήσεων

Στον εμπορικό – βιομηχανικό κλάδο ο χρόνος είναι χρήμα. Ιδίως στην πολύ δύσκολη περίοδο που βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει τίποτε πιο σπουδαίο από το να επιλύουν ΑΜΕΣΑ τις διαφορές τους και φυσικά οικονομικά , δίχως να «μπλέκουν» με δικαστήρια με ότι αυτό συνεπάγεται για τη φήμη τους.

– Δεν αντικαθιστά τη δικαιοσύνη αλλά την συμπληρώνει

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η Διαμεσολάβηση φυσικά και δεν αντικαθιστά τον θεσμό των Δικαστηρίων, ο οποίος ανήκει στη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατίας αλλά τον συμπληρώνει. Με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους φορείς της Δικαιοσύνης δίνεται μια ευκαιρία στα μέρη να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Και αυτή είναι και η δυναμική της Διαμεσολάβησης. Το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει να «χάσει» κάτι εάν πάει στη Διαμεσολάβηση, διότι ακόμη αν δεν επέλθει συμφωνία τότε ακολουθεί την δικονομική οδό των Δικαστηρίων.