Logo Τσόνογλου - Βυλλιώτης Πάρης

Άσκηση Αγωγής

Divider

Το αστικό δίκαιο  καλύπτει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και είναι από τους πλέον θεμέλιους πυλώνες ενός ολοκληρωμένου δικαϊκού συστήματος. Με βαθιά γνώση, συνεχή ενημέρωση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη σε πάσης φύσεως ιδιωτικών διαφορών, οι οποίες και καλύπτουν μεγάλο μέρος της δικηγορικής ύλης του γραφείου μας.

Με πλήρη σεβασμό και κατανόηση φροντίζουμε ώστε οι  πολίτες που μας εμπιστεύονται να έχουν  μια ολοκληρωμένη νομική αρωγή ανεξάρτητα από το χρηματικό ύψος της διαφοράς, καθώς πολλές φορές δεν είναι τα χρήματα εκείνα που δίνουν την ικανοποίηση αλλά η αληθινή απόδοση δικαιοσύνης.

Η πολυμορφία των ιδιωτικών διαφορών  έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή του αστικού δίκαιου σε ιδιαίτερους τομείς, στους περισσότερους εκ των οποίων δραστηριοποιούμεθα:

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – Αγωγή αποζημίωσης –  Αδικαιολόγητος Πλουτισμός – Οφειλόμενα ποσά – Προσβολή προσωπικότητας – Αθέτηση Συμβατικών υποχρεώσεων, Απαιτήσεις από Αδικοπραξία – Διαφορές από συμβάσεις έργου, Δωρεές, Κατάπτωση ποινικής μήτρας, Αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη κλπ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ – Διεκδικητική Αγωγή – Χρησικτησία (Τακτική – Έκτακτη) – Αγωγές νομής – Δουλεία διόδου – Αρνητική Αγωγή – Πουβλικιανή αγωγή – Γειτονικό δίκαιο – Αγωγή Κυριότητας – Υποθήκη – Προσημείωση – Αίτηση Ακύρωσης απόφασης Προσημείωσης (Άρση Προσημείωσης).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – Συναινετικό Διαζύγιο – Αγωγή Διαζυγίου με αντιδικία – Αίτηση διαζυγίου διετούς διάστασης – Επιμέλεια – Συνεπιμέλεια – Διατροφή – Επικοινωνία τέκνων – Αίτηση σε Εισαγγελέα Ανηλίκων – Προσβολή Πατρότητας – Αναγνώριση τέκνου – Δικαστική Συμπαράσταση – Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα – Απαίτηση από αδικοπραξία –  Ενδοοικογενειακή βία

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΝΑΚΟΠΗ – Συναλλαγματική – Επιταγή – Γραμμάτιο – Τιμολόγια –  Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής – Ανακοπή κατά Κατάσχεσης – Ανακοπή κατά Πλειστηριασμού Ακινήτου – Διόρθωση τιμής –  Ανακοπή κατά Πίνακα Δανειστών – Ακύρωση πλειστηριασμού που κατακυρώθηκε – Αίτηση Αναστολής Πλειστηριασμού – Προσωρινή Ρύθμιση Κατάστασης

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – Εμπορικές Μισθώσεις – Μισθώσεις Κατοικιών – Οφειλόμενα ενοίκια – Διαταγή απόδοσης μίσθιου – Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης (έξωσης) – Αγωγή Εξώσεως – Τροποποίηση Μισθωτηρίου – Διαταγή Πληρωμής Μισθωμάτων – Σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών – Καταγγελία συμβάσεων λόγω σπουδαίου λόγου – ιδιόχρησης – ανοικοδόμησης – δυστροπίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  – Προσωρινή Ρύθμιση Κατάστασης – Ασφαλιστικά νομής – επιμέλειας – επικοινωνίας – διατροφής – παύσης παρενόχλησης και διατήρησης απόστασης – Αιτήσεις αναστολής επί Ανακοπών Πλειστηριασμού – Διαταγών Πληρωμής – Κατάσχεσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – Αποζημίωση από τροχαία δυστυχήματα – ατυχήματα – αποζημίωση υλικής ζημιάς από ασφαλιστικές εταιρείες – αποζημίωση ηθικής βλάβης – ψυχικής οδύνης – αναπηρίας από τροχαίο – Μείωσης εμπορικής αξίας αυτοκινήτου –  – Πλήρης χειρισμός της ποινικής δικογραφίας – Απαιτήσεις από κατεστραμμένα προσωπικά είδη – Νοσήλεια – Δαπάνες για αποκλειστικές νοσοκόμες – οικιακές βοηθούς, Δαπάνες για μελλοντικά νοσήλεια, Βελτιωμένη διατροφή, Απώλεια εισοδήματος, Διατροφή εξαρτωμένων προσώπων

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ακύρωση απόλυσης – καταχρηστική απόλυση – διεκδίκηση μισθών υπερημερίας – υπερεργασία – υπερωρίες – νυχτερινά – εργασία Σαββάτου – Κυριακής – mobbing – Επιθεώρηση Εργασίας

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ –  Διαθήκη – Κύρος και Ερμηνεία Διαθήκης – έκδοση κληρονομητηρίου – πιστοποιητικά μη δημοσίευσης διαθήκης – μη προσβολής – μη αποποίησης – αίτηση αποποίησης ανήλικων τέκνων – αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής- δημοσίευση διαθήκης – κήρυξη κυρίας διαθήκης – αγωγές κληρονομικού δικαίου – νόμιμη μοίρα – Αγωγή Διανομής – Αγωγή περί κλήρου – Δικαστική Εκκαθάριση Κληρονομιας – Κληρονομικό Καταπίστευμα – εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – Συνεταιρισμοί – Έκδοση Διάταξης για την ίδρυση σωματείου –  τροποποίηση καταστατικού – Εγγραφή στα βιβλία – Διάλυση – Ανακοπή κατά Διαταγής που δέχεται αίτηση εγγραφής – τροποίησης σωματείου – Επικαιροποίηση με νέες διατάξεις για τα αθλητικά σωματεία – καταστατικό Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας – Εκλογές σωματείων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – Γενικοί Όροι Συναλλαγών – Προσφυγή σε συνήγορο του πολίτη – συνήγορο του καταναλωτή