Logo Τσόνογλου - Βυλλιώτης Πάρης

Αστικό Δίκαιο

Divider

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 
1. ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Το αστικό δίκαιο  καλύπτει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και είναι από τους πλεον θεμέλιους πυλώνες ενός ολοκληρωμένου δικαϊκού συστήματος. Με βαθιά γνώση, συνεχή ενημέρωση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων  αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη σε πάσης φύσεως ιδιωτικών διαφορών, οι οποίες και καλύπτουν μεγάλο μέρος της δικηγορικής ύλης του γραφείου μας.

Με πλήρη σεβασμό και κατανόηση φροντίζουμε ώστε οι  πολίτες που μας εμπιστεύονται να έχουν  μια ολοκληρωμένη νομική αρωγή ανεξάρτητα από το χρηματικό ύψος της διαφοράς, καθώς πολλές φορές δεν είναι τα χρήματα εκείνα που δίνουν την ικανοποίηση αλλά η αληθινή απόδοση δικαιοσύνης.

Η πολυμορφία των ιδιωτικών διαφορών  έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή του αστικού δίκαιου σε ιδιαίτερους τομείς, στους περισσότερους εκ των οποίων δραστηριοποιούμεθα.

Ασφαλιστικά μέτρα- διαταγές πληρωμής – απόδοσης μισθιου

Σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος της τακτικής διαδικασίας δεν επαρκεί για την κάλυψη μια πρωταρχικής ανάγκης ή η βραδύτητα απονομής δικαιοσύνης επιφέρει μη αναστρέψιμα αποτελέσματα. Επιβάλλεται λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι και άμεσοι σε περιπτώσεις παροχής δικαστικής προστασίας όπως είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, οι διαταγές πληρωμής ή απόδοσης μισθιου.

Οφειλόμενα ποσά

Οι καθημερινές συναλλαγές δεν έχουν πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ανάλογα τη φύση της διαφοράς, το ύψος του ποσού και την αιτία της γένεσης της αξίωσης, αναζητούμε την προσήκουσα νομική διέξοδο που θα ικανοποιήσει πλήρως εκείνους που εκπροσωπούμε τόσο οικονομικά όσο και χρονικά καθώς στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη, σύντομη και άμεση διευθέτηση των ζητημάτων με το όσο το δυνατό μειωμένο επιτρεπτό κόστος.

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των εντολέων μας από διαφορές κάθε είδους συμβάσεων, όπως και τη διεκδίκηση απαιτήσεων και αποζημιώσεων από ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη.

Εξώδικες δηλώσεις

Θεωρούμε τη σύνταξη μιας εξώδικης διαμαρτυρίας ή δήλωσης ιδιαίτερα σημαντική καθώς όταν γίνεται με τη μέγιστη επιμέλεια μπορεί να έχει άμεσα ταχύτερα αποτελέσματα με την πιθανή λύση της διαφοράς ή την επικείμενη δικαστική διαμάχη.

Οικογενειακό δίκαιο

Με απόλυτο σεβασμό στον θεσμό της οικογένειας την οποία θεωρούμε θεμέλιο λίθο της ομαλής κοινωνικοποίησης, προσφέρουμε νομική φροντίδα με γνώμονα την όσο το δυνατόν ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον, αναζητώντας σε πρώτο βαθμό την αληθινή διατάραξη των σχέσεων και  εν συνεχεία προτείνοντας πάντα ως ηπιότερη λύση τη συναίνεση και τη συμβιβαστική επίλυση προς το συμφέρον των ανηλίκων.  Ωστόσο αν αυτή δεν αναβρεθεί, μαχόμαστε με δυναμική παρουσία στις δικαστικές αίθουσες, με κύριο γνώμονα την προστασία της ευαίσθητης ψυχοσύνθεσης των ανηλίκων τέκνων.

Πέραν όμως των  διαφορών διαζυγίων, επιμέλειας ανήλικων τέκνων, διατροφής και απαιτήσεων συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου, αναλαμβάνουμε και τη διευθέτηση  υποθέσεων αναγνώρισης πατρότητας σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους (γενετιστές), αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων οικογενειακής φύσης, αιτήσεις υιοθεσίας και οιασδήποτε φύσης οικογενειακή διαφορά.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του σύμφωνου συμβίωσης σύμφωνα με τον νόμο 3719/2008.

Κληρονομικές διαφορές

Η βεβαρημένη ψυχική κατάσταση που δημιουργεί η απώλεια ενός συγγενικού προσώπου δυστυχώς κάποιες φορές επιφορτίζεται ακόμη περισσότερο όταν ανακύπτουν διαφορές κληρονομικής φύσεως. Με απόλυτο σεβασμό στον κληρονομούμενο αλλά και την ψυχική οδύνη που προκαλεί η απώλειά του, μαχόμαστε για μια δίκαιη διανομή κληρονομικών δικαιωμάτων υποστηρίζοντας σθεναρά εκείνους που μας εμπιστεύονται σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Εκτός από τη διανομή κληρονομιάς και την αγωγή περί κλήρου,  αναλαμβάνουμε την έκδοση κληρονομητηρίου, την ερμηνεία ασαφούς διαθήκης όπως και τη διευθέτηση οποιασδήποτε ανακύπτουσας διαφοράς.

Σωματεία συνεταιρισμοί

Δίνουμε έμφαση στο «Μαζί» και όχι στο «Εγω» στηρίζοντας τη δημιουργία σωματείων, συνεταιρισμών και ιδρυμάτων πάσης φύσεως για μια δυναμική παρουσία σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Αναλαμβάνουμε τη σύσταση σωματείων με την κατάρτιση καταστατικού, την τροποποίηση καταστατικού, αναβίωση σωματείου, σύσταση αστικών συνεταιρισμών, αθλητικών σωματείων, σωματείων αγροτικού χαρακτήρα, σωματείων γυναικών.

Προστασία καταναλωτή

Τόσο εγχώριες όσο και κοινοτικές διατάξεις προσφέρουν μια γκάμα πολύ σημαντικών δικαιωμάτων τα οποία τις περισσότερες φορές αγνοεί ο έλληνας καταναλωτής. Συγκεκριμένα προσφέρουμε νομική συνδρομή σε υποθέσεις κατάχρησης των γενικών όρων συναλλαγών, συμβάσεις από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ευθύνης παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα, υγείας και ασφάλειας καταναλωτή, επιθετικές εμπορικές πρακτικές, παραπλανητικές πράξεις, παραλείψεις ή διαφημίσεις. Προσφέρουμε νομική αρωγή  και στην περίπτωση φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών με εκπαιδευμένο στέλεχος του γραφείου μας στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Ακίνητα

Δείχνουμε ιδιαίτερη επιμέλεια σε υποθέσεις που αφορούν ακίνητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την κύρια κατοικία. Προσφέρουμε νομική υποστήριξη σε συνεργασία με έμπειρους συμβολαιογράφους σε αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές, διανομές, έκδοση και σύνταξη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων, έλεγχο τίτλων σε υποθηκοφυλακεία ή κτηματολόγιο, μεταβιβάσεις ακινήτων, μισθωτικές διαφορές, μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου, εξωστικές αγωγές, αγωγές κοινοχρήστων, σύνταξη κανονισμών πολυκατοικίας, διεκδικητικές αγωγές, αναγνώρισης χρησικτησίας, διανομή κοινής περιουσίας, κατασχέσεις,  πλειστηριασμούς, διεκπεραίωση διαδικασιών σε όλα τα στάδια της απαλλοτρίωσης, αναγνώριση δουλειών, στεγαστικά δάνεια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων και υποθήκης.

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις-αυτοκίνητα

Με μεγάλη ευαισθησία αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση αποζημιώσεων, δικαστικής εκπροσώπησης και διαφορών από ασφαλιστικές εταιρείες στην περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων.  Διεκπεραιώνουμε υποθέσεις που ανακύπτουν από οποιαδήποτε ασφαλιστική σύμβαση, ασφάλειες ζωής, υγείας, κακόβουλων πράξεων, κλοπών και εν γένει  από διάφορους κινδύνους, είσπραξη ασφαλίσματος κλπ.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η οικονομική κρίση πλήττει τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο νόμος 3869/2010, ο οποίος προβλέπει σε πρώτη φάση εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις τράπεζες και σε δεύτερη αίτηση στο Ειρηνοδικείο,  δίνει την ευκαιρία σε όλους για μια δικαιότερη αναδιαπραγμάτευση των χρεών, η οποία να μην είναι εις βάρος των βιοτικών αναγκών των νοικοκυριών. Ήδη έχουν βγει σημαντικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων που ανοίγουν τον δρόμο για μια υλοποιήσιμη αποπληρωμή. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε δυναμική παρουσία στο Δικαστήριο ώστε να επιτύχουμε την πλέον αποτελεσματικότερη διευθέτηση της αποπληρωμής των χρεών ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεων του οφειλέτη, όπως και των αναγκών του για βιοπορισμό του ιδίου και της οικογένειάς του.